Quản lý bán hàng Siêu thị, Phan mem quan ly ban hang Đầu đọc mã vạch Camera Giá rẻ
 
 

Quản lý bán hàng Siêu thị

Phần mềm quản lý giá rẻ Galaxy Pro
Đăng ngày 11-09-2014 07:54:00 AM
Giá : 4.000.000 VND

Dành cho mô hình cửa hàng nhỏ, mô hình bán lẻ

Gồm các tính năng:

1) Hệ thống Nhập - Xuất hàng

- Phiếu nhập hàng

- Phiếu bán lẻ

- Phiếu bán buôn

- Chuyển kho

- Xuất trả lại hàng

- Nhập hàng trả lại

- Cân đối hàng tồn

- Xuất hủy hàng hóa

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị
Đăng ngày 28-04-2014 11:54:00 AM
Giá : 8.000.000 VND   2.000.000 VND
Phần mềm quản lý bán hàng giá rẻ

 

Đình Chiến