Quản lý bán hàng Siêu thị

Phần mềm quản lý giá rẻ Galaxy Pro
Đăng ngày 11-09-2014 07:54:00 AM
Giá : 4.000.000 VND

Dành cho mô hình cửa hàng nhỏ, mô hình bán lẻ

Gồm các tính năng:

1) Hệ thống Nhập - Xuất hàng

- Phiếu nhập hàng

- Phiếu bán lẻ

- Phiếu bán buôn

- Chuyển kho

- Xuất trả lại hàng

- Nhập hàng trả lại

- Cân đối hàng tồn

- Xuất hủy hàng hóa

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị
Đăng ngày 28-04-2014 11:54:00 AM
Giá : 8.000.000 VND   2.000.000 VND
Phần mềm quản lý bán hàng giá rẻ

 

Đình Chiến